PROJE

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, ENDÜSTRİ BÖLGELERİ, SERBEST BÖLGELER, SANAYİ SİTELERİ, ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ
 • Yer seçimi ve Kurulum Çalışmaları
 • Fizibilite Raporları
 • Halihazır Harita Alımları
 • İmar Planları
 • Yol Projeleri
 • Parsel Tesviye Projeleri
 • İstinat Yapılarına ait Projeler
 • Zemin Etütleri
 • Atıksu Projeleri
 • Yağmursuyu Toplama ve Açıkkanal Projeleri
 • Temizsu Projeleri
 • Yeraltı Tesisat Galeri Projeleri
 • Doğalgaz Projeleri
 • Elektrik Projeleri
 • Peyzaj Projeleri
 • Otoyol, Karayolu, Demiryolu Projeleri
 • Kotlu Kavşak Projeleri
 • Endüstriyel Yapı Projeleri
 • Konut Projeleri

HARİTACILIK

 • Halihazır Haritalar
 • Şeritvari Güzergah Haritaları
 • Plankoteler
 • Kübaj Amaçlı Hakediş  Tespit Ölçümleri
 • İmar Uygulaması ve Parselasyon Planları
 • Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
 • Proje Aplikasyonları

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)

 • Altyapı Bilgi Sistemleri (ABS)
 • Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)

DANIŞMANLIK ve MÜŞAVİRLİK

 • Planlama
 • Projelendirme
 • İnşaat
 • İşletme