PROJE

 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • Siteler
 • Üniversite ve Konut Yerleşkelerine Ait Tasarımlar
 • Parsel Tesviye Projeleri
 • Zemin Etütleri
 • Otoyol, Karayolu, Demiryolu Projeleri
 • Kotlu Kavşak Projeleri
 • Atıksu Projeleri
 • Yağmursuyu Projeleri
 • Açık Kanal Projeleri
 • Temizsu Projeleri
 • Doğalgaz Projeleri
 • Elektrik Projeleri
 • Yeraltı Tesisat Galeri Projeleri
 • Ocak  İşletme Projeleri
 • İstinat Projeleri
 • Endüstriyel Yapı Projeleri
 • Konut Projeleri
 • Peyzaj Projeleri

HARİTACILIK

 • Halihazır Haritalar
 • Şeritvari Güzergah Haritaları
 • Plankoteler
 • Kübaj Amaçlı Hakediş  Tespit Ölçümleri
 • İmar Uygulaması ve Parselasyon Planları
 • Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
 • Proje Aplikasyonları

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)

 • Altyapı Bilgi Sistemleri (ABS)
 • Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)

MÜŞAVİRLİK ve DANIŞMANLIK

 • Altyapı İnşaat İşleri Müşavirlik ve Danışmanlığı
 • Altyapı Proje İşleri Danışmanlığı

EĞİTİM-SATIŞ-DESTEK

 • BENTLEY Yazılımları’nın Ege Bölgesi Eğitim-Satış-Destek Hizmetleri.